LISSUNMUSTAN B-litter


Harald v.d. Sylvester Stee

Castor v.d. Loysdervelde

Doerack
Caspar
Arvensis' Lemma

Amber v.d. Loysdervelde
Arvensis' Lex
Any-Dale Gina

Chistalle-Tjalle v. Fovea

Elroy v.h. Delft's Blauwe Bloed
Arvensis' Ixi
Mirna v.d. BreŽ

Osta Cokky v.d. Osse Bossen
Alex
Maske v.d. BreŽ

Svartskenens Antika Cinnamon

Carl-Oscar v.d. 's-Gravenschans

Corrin v.d. Sylvester Stee
Boris
Osta-Cokky v.d. Osse Bossen

Arja v.d. 's-Gravenschans
Koran

Celske v.d. 's-Gravenschans


Mirrewil's Aura Cinnamon

Arvensis' Vidar
Arvensis' Quantor
Arvensis' Kitty Carissima

Aura v.d. Sylvester Stee
Doerack
Kim