LISSUNMUSTAN G-litter


Lissunmustan Blitz Harald

Harald v.d. Sylvester Stee

Castor v.d. Loysdervelde
Doerack
Amber v. d. Loysdervelde

Chistalle-Tjalle v. Fovea
Elroy v.h. Delft's Blauwe Bloed
Osta Cokky v.d. Osse Bossen

Svartskenens Antika Cinnamon

Carl-Oscar v.d. 's-Gravenschans
Corrin v.d. Sylvester Stee
Arja v.d. 's-Gravenschans

Mirrewil's Aura Cinnamon
Arvensis' Vidar
Aura v.d. Sylvester Stee

Suttenselkš Casha Queen

Mozes v.d. BreŽ

Yordi-Joe v.d. Noorden Nol
Arcos
Arvensis' Xanthi-Daisy

Laica v.d. BreŽ
Castor v.d. Loysdervelde
Epper v.d. BreŽ

Suttenselkš Aascha Arvensia

Lupi Aver Nescio Nomen
Castor v.d. Loysdervelde
Arvensis' Upke

Amberqueen v. Cataline Hof
Arcos
Arvensis' Vera